Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Eemnesserweg 7 A in Hilversum 1221 CT

Eemnesserweg 7 a

1221 CT Hilversum
Prijs op aanvraag Beschikbaar

Omschrijving

GEMEENTELIJK MONUMENT TE KOOP | VOORMALIGE GYMZAAL

In opdracht van de gemeente Hilversum bemiddelt Redres de Erfgoedexpert BV in de verkoop van de voormalige gymzaal gelegen aan de Eemnesserweg 7a, 1221 CT, Hilversum, inclusief onderliggende kavels van in totaal 905m2, door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving.
...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Maatschappelijk vastgoed
Lees meer

Omschrijving

GEMEENTELIJK MONUMENT TE KOOP | VOORMALIGE GYMZAAL

In opdracht van de gemeente Hilversum bemiddelt Redres de Erfgoedexpert BV in de verkoop van de voormalige gymzaal gelegen aan de Eemnesserweg 7a, 1221 CT, Hilversum, inclusief onderliggende kavels van in totaal 905m2, door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. U krijgt de gelegenheid een bod uit te brengen tussen 7 december 2018 en 1 maart 2019 tot 16h00.

Kijkdagen zijn gepland op 11 januari 2019 van 10h00 – 12h00 en op 18 januari van 10h00 – 12h00. Op andere momenten is het helaas niet mogelijk de locatie te bezichtigen. U dient zich voor de kijkdagen aan te melden via het e-mailadres: info@redres.nl

Indiening van een bod kan tot en met 1 maart 2019, 16h00. Uiterlijk 19 april 2019 neemt verkoper een besluit tot mogelijke gunning.

Let op: De bestemming betreft maatschappelijke doeleinden met de specifieke kenmerken creatieve bedrijvigheid, dus een woonbestemming (herontwikkelen naar appartementen) is NIET mogelijk.

ACHTERGROND
De Eemnesserweg 7A is de gymzaal van de voormalige huishoudschool aan de Larenseweg gelegen nabij het centrum In de wijk over 't Spoor in de Kleine Driftbuurt. De huishoudschool en de gymzaal heeft de status van gemeentelijk monument. Deze gymzaal en voormalig Theater Achterom is al geruime tijd in het bezit van de gemeente Hilversum. Het object is begin jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd als gymzaal en heeft de – voor deze periode – zo kenmerkende uitstraling en ligt op een prominente locatie nabij het station. Het college heeft op 31 januari 2017 ingestemd met de verkoop van de locatie Eemnesserweg 7A te Hilversum (voormalig Theater Achterom). Voorafgaand aan deze verkoop is het bestemmingsplan nader vormgegeven, waarbij de maatschappelijke bestemming is verruimd met creatieve bedrijvigheid voor een diversiteit aan functies die passen binnen deze bestemming.

Het gebouw moet een aantrekkelijke invulling krijgen met een creatieve en/of maatschappelijke bestemming en mogelijk een combinatie van functies. Voorwaarde van de gemeente Hilversum is dat het gebouw behouden blijft (het is een gemeentelijk monument) en niet wordt gesloopt.

In de vastgestelde vastgoedvisie ‘Spelregels ten aanzien van aan- en verkoop van onroerende goederen’ heeft het college vastgelegd dat opbrengstmaximalisatie altijd het uitgangspunt is. Dat hoeft niet persé opbrengstmaximalisatie in financiële zin te zijn. Het gaat erom dat er wordt gekeken naar wat op deze plek op dit moment maatschappelijk de beste invulling is. Het uit te brengen bod dient marktconform te zijn. Het hoogste bod hoeft daarbij niet persé doorslaggevend te zijn. De winnaar wordt gekozen op basis van een combinatie van plan en bod.

Redres de Erfgoedexpert BV heeft de opdracht gekregen dit bijzondere object te verkopen door middel van een vrijwillige gesloten inschrijvingsprocedure. Een Bibob onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.


HISTORIE GYMZAAL
Deze gymzaal behoorde bij de aan de Larenseweg gelegen school. Dit gebouw met conciërgewoning is in 1921 gebouwd als huishoudschool, in opdracht van het Bestuur van de R.K. Vak- en Huishoudschool voor Meisjes. Ruim 10 jaar geleden is het gehele gebouw getransformeerd naar appartementen. In de gymzaal was tot 2016 het voormalige theater Achterom gevestigd. Het theater werd opgericht in 1971 en vestigde zich toen aan Groest 12 en verhuisde enige jaren later naar deze gymzaal. Sinds het vertrek van het Theater staat het object leeg.

GEBOUW
Gezien de betekenis en de waardering zoals uit de hiervoor genoemde onderzoeken naar voren komt moet herbestemming van het bestaande gebouw het uitgangspunt zijn. Daarbij is het de bedoeling dat het gebouw wordt gerenoveerd, zoveel mogelijk volgens de oorspronkelijke opzet. Uiteraard is het in het belang van het herbestemmen van de gymzaal mogelijk om op een respectvolle manier het gebouw aan te passen.

Aanpassingen aan het monument moeten worden getoetst door de Commissie voor Welstand en Monumenten. Bijzondere eigenschappen van dit pand zijn de hoge ramen, die aan de achterzijde weer kunnen worden teruggebracht. De hoogte van de begane grond geeft beperkingen aan de gebruiksmogelijkheden.

LIGGING EN FUNCTIE
De Eemnesserweg ligt op steenworp afstand van het centrum en bijna pal aan het station van Hilversum. Het is goed bereikbaar via de uitvalswegen A27/A1. De gymzaal en voormalig theater is een prominent gebouw in de straat vanwege de karakteristieke zijgevel. De gymzaal is een sprekend gebouw met een open structuur en hoge ruimtes. De locatie in Hilversum, vlakbij het station is zeer centraal. De locatie vraagt om een representatieve aanvullende functie die bijdraagt aan de levendigheid van de wijk. In het belang van het behoud van het markante gebouw biedt het toekomstige bestemmingsplan een ruime bestemming in de vorm van creatieve bedrijvigheid. Men kan daarbij denken aan bedrijven /start-ups in bv de gaming industry, architecten, filmstudio’s en/of een combinatie daarvan.

BESTEMMING
De bestemming conform het veegbestemmingsplan 2016 (vastgesteld op 14-12 2016) betreft maatschappelijke doeleinden met de specifieke kenmerken creatieve bedrijvigheid. De omgevingsvergunning is opgenomen in het inschrijfdocument die via de website gedownload kan worden.

SELECTIECRITERIA EN VOORWAARDEN BIJ VERKOOP
De verkoop van de voormalige gymzaal wordt gerealiseerd door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving. In het te downloaden inschrijfdocument staan de voorwaarden beschreven. De belangrijkste voorwaarden zijn:
- Pand dient behouden te blijven en mag niet gesloopt. Interne verbouwingen zijn toegestaan, maar hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd (door en voor rekening prospect/ koper).
- In verband met de monumentale status van het pand kan contact opgenomen worden met de Hanneke Masselink Duits (Cultureel erfgoed en monumenten) van de gemeente Hilversum, telefonisch bereikbaar via 035 - 629 23 21. E-mail: h.masselink-duits@hilversum.nl
- Uit het plan van de prospect moet blijken wat de toekomstige invulling gaat worden en of dit past in het nieuwe bestemmingsplan.
- Het functiegebruik wordt opgenomen in de koopovereenkomst en is een verplichting.
- Het plan van de prospect is onlosmakelijk verbonden met de verkoop. De uitvoering van het plan is daarom een wezenlijk element voor de gemeente om het object aan een partij te verkopen. Koper is verplicht om het Verkochte in te richten conform het ingediende plan en dit plan binnen uiterlijk 18 maanden na de datum van de juridische levering ten uitvoer te brengen”.
- Definitie maatschappelijk (conform bestemmingsplan) met creatieve bedrijvigheid: een onderneming of instelling die gericht is op het voortbrengen en exploiteren van kunstzinnigheid, creativiteit en intellectueel eigendom via goederen, diensten of activiteiten, zoals media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening en kunsten.
- Indien het voorgenomen gebruik niet overeenkomt met het ontwerpbestemmingsplan dient de bieder voor eigen rekening en risico de benodigde vergunningen/ontheffingen/projectbesluit bij de verschillende instanties aan te vragen voor de gewenste bestemming.
- Vanwege de centrale ligging van de objecten is er beperkt parkeergelegenheid in de openbare ruimte en is de parkeerdruk in de wijk hoog. Parkeren moet op eigen terrein worden opgelost. Op dit moment beschikt het terrein over 13 parkeerplaatsen. In het bestemmingsplan is opgenomen dat 17 parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd.
- Aan de toekomstige koper wordt gevraagd te kijken welke mogelijkheden er zijn om het buitenterrein buiten kantoortijden ter beschikking te stellen aan omwonenden.
- Elke marktpartij krijgt de gelegenheid – na de biedingsprocedure en indien het principeplan met bijbehorende bieding interessant genoeg is voor de gemeente - het plan in 5 minuten toe te lichten in een pitch.

Belangstellenden dienen een bod uit te brengen door middel van het indienen van een biedingsformulier dat is opgenomen in het inschrijfdocument. Hierin staat ook vermeld op welke wijze het bod dient te worden uitgebracht.

PLANNING VERKOOPPROCES (ONDER VOORBEHOUD)
7 december 2018 : Start inschrijvingsprocedure
1 maart 2019 : einde inschrijfperiode
11 januari 2019 : 2e kijkochtend van 10h00-12h00
18 januari 2019 : 2e kijkochtend van 10h00-12h00
1 maart 2019, 16h00 : Einde inschrijvingsprocedure
1 maart – 19 april 2019 : Gunningsprocedure (commissie/ interviews/ voorstel)
19 april 2019 : Bekendmaking gunningsbesluit
Eind april : Tekenen koopakte
Tweede kwartaal 2019 : Levering

N.B. de planning is onder voorbehoud. Er kan van de planning afgeweken worden indien de gemeente dat nodig acht.

KIJKDAGEN
Kijkdagen zijn gepland op 11 januari 2019 van 10h00 – 12h00 en 18 januari 2019 van 10h00 – 12h00. . Op andere momenten is het helaas niet mogelijk de locatie te bezichtigen. U dient zich voor de kijkdagen aan te melden via het e-mailadres: info@redres.nl Indiening van een bod kan tot en met 1 maart 2019, 16h00. Uiterlijk 1 april 2019 neemt verkoper een besluit tot mogelijke gunning.

INTERESSE?
Download het inschrijfdocument via de website van Redres de Erfgoedexpert. Hierin staat alle relevante informatie opgenomen. Dit inschrijfdocument wordt uitsluitend digitaal verstrekt in PDF formaat.

DISCLAIMER
De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om een onherroepelijk bod uit te brengen. Het te downloaden document ten behoeve van de verkoop door middel van een vrijwillige gesloten inschrijving van de voormalige gymzaal gelegen aan de Eemnesserweg 7a te Hilversum en is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie in deze prospectus. Aan de inhoud van de beschikbaar gestelde informatie op de website of in het inschrijfdocument kunnen géén rechten worden ontleend.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding Per 03-06-2019 Aanvaarding toelichting Vrijwillige gesloten inschrijving overdracht gepland in Q2 2019 BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 1960 Indeling Soort Object Maatschappelijk vastgoed Perceeloppervlakte 905 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. niet overdekt 17 parkeerplaats(en) Parkeerpl. overdekt 0 parkeerplaats(en) Diversen Locatie toelichting De Eemnesserweg ligt op steenworp afstand van het centrum en bijna pal aan het station van Hilversum. Het is
goed bereikbaar via de uitvalswegen A27/A1.
Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Maatschappelijk vastgoed
Type
Culturele instelling
Oppervlakte
1029 m²
Voorzieningen
Eigen parkeervoorzieningen aanwezig, buitenruimte aanwezig
Herbestemming mogelijk
Ja
Route van naar Eemnesserweg 7 a, 1221 CT Hilversum

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van dit object te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.