Mijn favorieten

industrieel erfgoed.

Industrieel Erfgoed is bijzonder erfgoed omdat het veelal gebouwen en gebouwcomplexen betreft die gebouwd zijn ten behoeve van een productieproces. Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn tal van deze gebouwen buiten gebruik geraakt en ontheven van hun functie. Door de leegstand geraken deze industriële verweesde parels – of mammoeten - vaak in verval en worden daardoor bedreigd met sloop.

Deze culturele uitingen worden anno nu nog steeds in hun voortbestaan bedreigd wanneer zij van hun oorspronkelijke functie 'ontheven' zijn. Het gaat hier vaak om sporen uit een andere tijd die door hun eenmaligheid het behouden waard zijn omdat zij een goed beeld geven van hoe men de dingen vroeger aanpakte. Maar ook omdat het vaak gebouwen zijn van bijzondere kwaliteit zoals die nu niet meer gemaakt kan worden.

Voorbeelden industrieel erfgoed:

 • Fabrieken
 • Fabrieksgebouwen
 • (Spoor)bruggen
 • Sluizen
 • Gemalen
 • Pompgebouwen
 • Melkfabrieken
 • Machinefabrieken
 • Elektriciteitscentrales
 • Wagenwerkplaatsen
 • Tabaksschuren
 • Steenfabrieken
 • Zeepziederijen en leerlooierijen
 • Molens (watermolens, windmolens, boortorens)
 • Stationsgebouwen en feitelijk alle materiële sporen van de industriële maatschappij.  


Gelukkig is er in Nederland Industrieel Erfgoed dat inmiddels herbestemd is. Redres is de grootste aanbieder van dergelijke prachtige objecten, maar soms ook nog van rauwe gebouwen. Klik op onderstaande afbeelding om naar ons Industrieel Erfgoed Aanbod te gaan.
 

Klik hier om naar ons industrieel erfgoed aanbod te gaan