Mijn favorieten

inschrijvingen via redres. (vendu verkoop)

Veel gemeenten of instellingen hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met het afstoten van overtollig vastgoed. Alle objecten die niet meer noodzakelijk zijn worden veelal afgestoten. Vaak zijn dit bijzondere gebouwen, maatschappelijk vastgoed en niet zelden gaat het hier ook om monumentale objecten zoals bijvoorbeeld gymzalen, schoolgebouwen, raadhuizen of gemeentehuizen, politiebureau's of postkantoren. Het afstoten van overtollig vastgoed is een complex proces waarbij - zeker bij overheden - nadrukkelijk gekeken wordt op welke wijze de verkoop plaatsvindt en of het verkoopproces op integere wijze is gerealiseerd.
 

Projectmatige verkoop

Redres is gespecialiseerd in de verkoop van monumentaal vastgoed en heeft de afgelopen jaren voor tal van gemeenten bijzonder maatschappelijk erfgoed verkocht. Hiervoor hebben wij een projectmatige verkoopprocedure ontwikkeld waarbij de verkoop op basis van een vastomlijnd plan van aanpak binnen een vooraf vastgestelde periode plaatsvindt. Voor de verkoop wordt gestart met een haalbaarheidsstudie en een taxatie. Hierbij wordt de alternatieve aanwendbaarheid onderzocht en kan gekeken worden naar de meest optimale opbrengstwaarde.

 

Vendu verkoop of vrijwillig gesloten inschrijving

Op basis van de eisen en wensen, de bestemming en de monumentale waarden kan uiteindelijk gekozen worden voor het beste verkoopscenario. in veel gevallen wordt dan gewerkt met een vendu verkoop ofwel een vrijwillig gesloten inschrijving. belangrijkste verschil met een een openbare verkoop is dat een gesloten inschrijving niet openbaar is.
 

Vendu, v. (-en), openbare verkooping. *-HUIS, o. (...zen),
huis voor openbare verkoopingen. *-KNECHT, m. (-en). *-
MEESTER, m. (-s), openbare verkooper, afslager. *-REGT, o.
(-en), regt van openbaren verkoop.     


 

Een vrijwillig gesloten inschrijving draagt voor veel gemeenten en instellingen bij aan een helder en gereguleerd verkoopproces, waarbij transparantie en het zoeken naar de beste invulling met de meest optimale opbrengstwaarde voorop staan. Het proces kan projectmatig worden gepland waarbij de markt wordt benaderd en uitgenodigd wordt om een bieding te doen. Deze procedure loopt via een vastomlijnd proces waarbij de verkoop en verkoopvoorwaarden worden vastgesteld in samenspraak met een notaris.
 

Interesse?

Vul onderstaand formulier in, wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. 

Contact

Vestiging
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring