Mijn favorieten

redres. de rentmeester

In Nederland liggen veel landgoederen met een oorspronkelijk historisch karakter. De overheid wil helpen deze in stand te houden; ze vormen een wezenlijk onderdeel van het natuurschoon. Bent u eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter van een landgoed. Dan kunt u uw onroerende zaak als landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW) 1928. Dat betekent dat u een beroep kunt doen op verschillende fiscale faciliteiten. Dankzij de fiscale faciliteiten die aan u worden verleend, kunt u uw landgoed en dus het natuurschoon makkelijker in stand houden. Uw onroerende zaak moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als landgoed gerangschikt te worden.

 

Wat is een NSW-landgoed (bron)

 • Dit is een perceel van minstens 5 hectare, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die minimaal 1 hectare groot is
 • Onder bepaalde voorwaarden is een onroerende zaak van minder dan 5 hectare ook een NSW-landgoed
 • Het landgoed is (eventueel met een ander landgoed) een aaneengesloten gebied van minimaal 5 hectare, een uitzondering hierop zijn historische buitenplaatsen.
 • Het landgoed bestaat voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen, een combinatie van beide is ook mogelijk
   

Oppervlakte van een landgoed

Als het landgoed minder dan 5 hectare groot is, is het – onder voorwaarden – mogelijk deze gezamenlijk te rangschikken met een aangrenzend landgoed. Dit kan onder voorwaarden in de vorm van een samenwerkrangschikking of een aanleunrangschikking. Maar, gaat het om een historische buiten- plaats van minimaal 1 hectare of een deel daarvan, dan is dat ook voldoende.
 

Wat is een historische buitenplaats?

 • Dat is een landgoed met een tuin of park van vóór 1850 waarvan de eerste aanleg van tuin of park nog herkenbaar aanwezig is
 • De buitenplaats als complex – of ten minste één van de onderdelen daarvan – is een Rijksmonument
 • Het Rijksmonument hoeft niet het hoofdgebouw van de buitenplaats te zijn, het kan ook een bijgebouw of een andere opstal zijn die tot de buitenplaats behoort

 

Fiscale tegemoetkomingen

 • De rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 betekent dat het landgoed voor de Belastingdienst als landgoed geldt
 • U kunt extra fiscale tegemoetkomingen krijgen als u uw landgoed openstelt voor het publiek
   

Voorwaarden publieke openstelling

Wilt u het landgoed laten aanmerken als een voor het publiek opengesteld NSW-landgoed? Dan moet het landgoed aan bepaalde voorwaarden voldoen:
 • Er zijn vrij toegankelijke en begaanbare wegen en paden voor wandelaars. Deze wegen en paden mogen bestaan uit gemarkeerde beloopbare groenstroken en perceelsranden (waar nodig met draadoverstapjes)
 • Het landgoed is over het algemeen het hele jaar dagelijks toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang
 • De openstelling is voor het publiek duidelijk waarneembaar aangegeven met borden. De borden zijn bij de toegangswegen tot het landgoed geplaatst
   

Afgesloten gedeelten in een opengesteld landgoed

Als het NSW-landgoed is opengesteld voor publiek kunt u in sommige gevallen delen van het landgoed afsluiten voor publiek:
 • Delen kunnen tijdelijk of permanent voor het publiek zijn afgesloten door natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden ervan
 • De naaste omgeving van huizen of boerderijen kunt u voor publiek afsluiten voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Voor de jacht mag u uw landgoed maximaal 7 dagen per jaar voor het publiek afsluiten
   

Redres de Rentmeester

Mocht u een landgoed bezitten en deze willen rangschikken onder de Natuurschoonwet. Of heeft u een landgoed op dit moment nog over onvoldoende houtopstanden (bos) en natuurterreinen beschikt en wilt u dit rangschikken? Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.


 

Contact

Vestiging
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring