Mijn favorieten

religieus erfgoed.

In Nederland staan vele kerken en kloosters. Door een teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk. Zo wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de gebouwen te bekostigen. Voor kloosters geldt ook dat het aantal actieve religieuzen drastisch afneemt. Gevolg hiervan is dat een grote groep monumentale kerken, kloosters en pastoriëen voor de eredienst gesloten wordt, wordt herbestemd of dat soms zelfs sloop dreigt. Maar gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Toch is het draagvlak voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is er, ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet en geldt zowel jong als oud. Zo ontstaan nieuwe geloofsgenootschappen en groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen. Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie betekent niet per definitie het verlies van het gebouw. Nederland koestert haar kerken en kloosters in toenemende mate. Inmiddels kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen worden gevonden voor meervoudig gebruik en hergebruik.

Redres bemiddelt al jaren bij de verkoop van religieus erfgoed. Klik op onderstaande afbeelding om ons Religieus Erfgoed Aanbod te bekijken.