Mijn favorieten

samenwerkingspartners.

Redres de Erfgoedexpert werkt nauw samen met de beste adviseurs op het gebied van erfgoed, architectuur en bouwkunde, ruimtelijke ordening, vastgoedrekenen, grafisch ontwerp, juridisch-, of fiscaal gebied. Door op deze manier de krachten te bundelen, kunnen we antwoord geven op al uw vragen en kunnen we nog meer uiteenlopende en uitstekende diensten aanbieden en blijven we slagvaardig.

 


DVC Rentmeesters & Taxaties

DVC Rentmeesters & Taxaties stelt zich ten doel: ontzorgen. Als Rentmeesterkantoor zijn wij actief in een breed spectrum binnen het onroerend goed. Wij beheren, taxeren en bemiddelen bij vastgoed voor zowel particulieren, instellingen, als rechtspersonen. Wij hebben een brede kennis, groot netwerk en landelijke expertise van de (zorg)vastgoedmarkt, als gevolg van een ruim 17 jarige ervaring. Als rentmeesters adviseren en taxeren wij op het gebied van o.a. grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, onteigeningen, erfpacht, planschade(vergoeding), waardering van vastgoed, fiscale aspecten, planologische vraagstukken en bestemmingswijzigingen. Kijk hier voor meer informatie over DVC Rentmeesters

 

De Nationaal Monumentenportaal (NMp)

Het Nationaal Monumenten Portaal (NMp) is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie (Nmo). Uitgangspunt is om monumenten efficiënt te behouden en beheren door het online toegankelijk maken van monumenten voor het publiek. Het NMp brengt monumentenaanbod en – vraag samen op één plek. Op deze manier kunnen wij ons naast onze specifieke - zeer goed bezochte - website van redres.nl nog beter onderscheiden als dé erfgoedmakelaar van Nederland.

  


Van Draeckeburgh Subsidies Financieringen

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in subsidie voor duurzaam bouwen, technische innovatie en monumentenzorg. We kennen de regels, de processen en de mensen. Wij zorgen dat de regelingen optimaal worden benut, u profiteert van maximaal financieel voordeel voor uw project. Met onze kennis en specialisatie maximaliseren wij de slagingskans van een aanvraag. Gemiddeld behalen wij 25% meer subsidievoordeel uit aanvragen. Binnen het subsidiebeheer neemt Van Draeckeburgh de verantwoordelijkheid voor het volledige aanvraagproces. Wij nemen u bijna al het werk rondom het aanvraag- en verantwoordingsproces uit handen. We kennen onze kracht, dus werken we op basis van no cure, no pay. Alleen bij toekenning van subsidie worden kosten in rekening gebracht. Zo loopt u geen financieel risico, u kunt er alleen maar op vooruit gaan. Kijk hier voor meer informatie over Van Draeckeburgh.


 


Joan van der Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie

Verzorgt de inventarisatie van restauratiewerkzaamheden voor monumenten, voorziet die van een degelijk bouwkundig advies en een heldere calculatie. Van den Hurk heeft met ruim 10 jaar ervaring in het vakgebied grote bouwkundige en financiële expertise opgebouwd. Hij werkte aan uiteenlopende restauratieprojecten, van kleinschalige tot zeer omvangrijke waaronder ook het bouwkundig beheer van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch. Kijk hier voor meer informatie over Joan van den Hurk. Een gedreven vakman die passie voor erfgoed combineert met een heldere, klantgerichte aanpak.


 


Stichting Erfgoedautoriteit Nederland

Voor complexe herbestemmingsopgaven is kennis vereist van diverse kennisdomeinen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, het wijzigen van bestemmingsplannen, het analyseren van waardeontwikkeling en vastgoedrekenen op het gebied van erfgoed. Stichting Erfgoedautoriteit Nederland bestaat uit een aantal gelieerde experts op verschillende kennisgebieden.


 


Studio Kees-Jan Smit BNO

Studio Kees-Jan Smit BNO is een grafisch ontwerpbureau. Wij ontwerpen logo’s, huisstijlen, drukwerk, tijdschriften, boeken, tentoonstellingen en websites voor kleine en grote klanten. Klanten van het ontwerpbureau zijn onder andere musea, uitgeverijen, bedrijven en non-profit organisaties. Zij zeggen dat wij creatief, secuur en flexibel zijn en vinden de korte communicatielijnen fijn. Neem gerust contact op!