Mijn favorieten

samenwerkingspartners.

Redres de Erfgoedexpert werkt nauw samen met de beste adviseurs op het gebied van erfgoed, bouwkunde, ruimtelijke ordening, vastgoedrekenen, ontwerp-, juridisch-, of fiscaal gebied. Door op deze manier de krachten te bundelen, kunnen we antwoord geven op al uw vragen en kunnen we nog meer uiteenlopende en uitstekende diensten aanbieden.

Waar voelt u zich het meeste thuis?


 


DVC Rentmeesters & Taxaties

DVC Rentmeesters & Taxaties stelt zich ten doel: ontzorgen. Als Rentmeesterkantoor zijn wij actief in een breed spectrum binnen het onroerend goed. Wij beheren, taxeren en bemiddelen bij vastgoed voor zowel particulieren, instellingen, als rechtspersonen. Wij hebben een brede kennis, groot netwerk en landelijke expertise van de (zorg)vastgoedmarkt, als gevolg van een ruim 17 jarige ervaring. Als rentmeesters adviseren en taxeren wij op het gebied van o.a. grondzaken, grondbeleid, overdracht van eigendom, onteigeningen, erfpacht, planschade(vergoeding), waardering van vastgoed, fiscale aspecten, planologische vraagstukken en bestemmingswijzigingen. Kijk hier voor meer informatie over DVC Rentmeesters 


Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Het uitgangspunt van de NMo is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. De NMo doet dit door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen en op grote schaal monumenten te verwerven. Hierbij beperkt de NMo zich als enige monumentenorganisatie in Nederland niet tot een thema of een geografische regio. Zo biedt de NMo een onderkomen aan monumenten die buiten het bereik van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen.  Op deze manier voorziet de NMo in een sterke behoefte in de van oorsprong versnipperde Nederlandse monumentenwereld. De schaalgrootte van de NMo maakt professioneel vermogensbeheer mogelijk zoals ook wordt toepast bij gevestigde organisaties zoals de National Trust en English Heritage in Engeland. De NMo is geassocieerd lid van de International Trusts Organisation (INTO). De NMo beheert momenteel 30 monumenten.


 


De Nationaal Monumentenportaal (NMp)

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen.

Doelstellingen

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden 


Van Draeckeburgh Subsidies Financieringen

Van Draeckeburgh is gespecialiseerd in subsidie voor duurzaam bouwen, technische innovatie en monumentenzorg. We kennen de regels, de processen en de mensen. Wij zorgen dat de regelingen optimaal worden benut, u profiteert van maximaal financieel voordeel voor uw project. Met onze kennis en specialisatie maximaliseren wij de slagingskans van een aanvraag. Gemiddeld behalen wij 25% meer subsidievoordeel uit aanvragen. Binnen het subsidiebeheer neemt Van Draeckeburgh de verantwoordelijkheid voor het volledige aanvraagproces. Wij nemen u bijna al het werk rondom het aanvraag- en verantwoordingsproces uit handen. We kennen onze kracht, dus werken we op basis van no cure, no pay. Alleen bij toekenning van subsidie worden kosten in rekening gebracht. Zo loopt u geen financieel risico, u kunt er alleen maar op vooruit gaan. Kijk hier voor meer informatie over Van Draeckeburgh.


 


Joan van der Hurk Bouwkundig Advies & Restauratie

Verzorgt de inventarisatie van restauratiewerkzaamheden voor monumenten, voorziet die van een degelijk bouwkundig advies en een heldere calculatie. Van den Hurk heeft met ruim 10 jaar ervaring in het vakgebied grote bouwkundige en financiële expertise opgebouwd. Hij werkte aan uiteenlopende restauratieprojecten, van kleinschalige tot zeer omvangrijke waaronder ook het bouwkundig beheer van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch. Kijk hier voor meer informatie over Joan van den Hurk. Een gedreven vakman die passie voor erfgoed combineert met een heldere, klantgerichte aanpak.


 


Stichting Erfgoedautoriteit Nederland

Voor complexe herbestemmingsopgaven is kennis vereist van diverse kennisdomeinen. Bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, het wijzigen van bestemmingsplannen, het analyseren van waardeontwikkeling en vastgoedrekenen op het gebied van erfgoed. Stichting Erfgoedautoriteit Nederland bestaat uit een aantal gelieerde experts op verschillende kennisgebieden.