Mijn favorieten

aankooptips bij een (rijks)monument.

Wanneer je je goed verdiept in de mogelijkheden van een pand met een monumentale status kom je niet voor verrassingen te staan. Bovendien kan je op basis van deze kennis maximaal gebruik maken van beschikbare regelingen. Op de site van restauratiefonds.nl en op monumenten.nl vindt u ook meer informatie. Hieronder geven we enkele tips:
 

1. Weet om welk type monument het gaat

Voor rijksmonumenten gelden ander regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten. U kunt in het monumentenregister controleren of het pand een rijksmonument is. Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden. Deze lijsten zijn vaak digitaal en lokaal te raadplegen.
 


2. Rijksmonument? Subsidie of Lening?

Voor U kunt van de overheid financiele ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw monument. Dit kan een subsidie of lening zijn. Of u hiervoor in aanmerkling komt is afhankelijk van het soort mmonument dat u bezit. De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting is per 1 januari 2019 vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie. De regeling staat open voor alle particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. De subsidieregeling stelt geen maximum aan de onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie kan aanvragen. Ook de werkzaamheden op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade zijn subsidiabel. Denk daarbij aan schilderwerk, het herstel van voegen, het repareren of vervangen van goten en afvoeren, het vervangen van kapotte dakpannen, of het herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk. De kosten voor de arbeidsuren van de eigenaar of de vrijwilliger zijn niet subsidiabel. Voor de subsidieverstrekking is maximaal 45 miljoen euro beschikbaar op jaarbasis. Meer weten? Kijk op de pagina financiering en subsidie.
 


3. Is er restauratie of groot onderhoud nodig?

Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen (hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek en de Monumenten-hypotheek. Deze regelingen zijn alleen via het Restauratiefonds verkrijgbaar. Reguliere aankoopfinancieringen kunt u bij elke bank afsluiten.
 


4. Energielabel of verduurzamen?

Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument niet verplicht: deze zijn vrijgesteld. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden kan er nog steeds veel. Kijk bijvoorbeeld op monumenten.nl voor meer informatie.
 


5. Je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden, maak gebruik van bestaande informatie

Over monumenten is veel informatie te vinden, maar waar te beginnen? De gratis Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteigenaren met een restauratiebehoefte. Je kan onder andere gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp. Wil je liever een website bezoeken dan is monumenten.nl een mooi vertrekpunt. Overweeg je de aanschaf van een rijksmonument? Dan is de gratis gids Monumentaal wonen een handig document om jouw reis door de monumentenwereld te beginnen.
 


6. ‘Er mag geen spijker in de muur’ is een mythe

Dit beeld is een vrij wijdverspreid fenomeen, maar met een monument is meer mogelijk dan iedereen vaak denkt. Zeker wanneer je het pand en de monumentale waarden met respect behandeld. Meer over de rechten en plichten van een monumenteigenaar lees je in de informatieve gids ‘Monumentaal wonen’. Je kan deze gids gratis aanvragen via de website van monumenten.nl
 


7. Overleg tijdig met uw gemeente

Heeft u wijzigingsplannen met het monument of bent u van plan werkzaamheden uit te voeren of wilt u het Rijksmonument opknappen? Voor monumenten is er al snel een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt en verstrekt de omgevingsvergunning. Het toezicht op de uitvoering en handhaving behoort ook tot haar taken bij zowel Rijks- als gemeentelijke monumenten. Het doel hiervan is het bewaken van hetgeen een monument zo bijzonder maakt; de monumentale waarden. U doet er dan ook verstandig aan om de gemeente in een vroeg stadium bij de plannenmakerij te betrekken. De gemeente kan zo in een vroeg stadium meedenenken en dat vergroot de haalbaarheid van de vergunningsaanvraag. Vergunningsvrij zijn kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden. Deze kunt u zonder vergunning uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarvoor geen hak- en breekwerk in het casco nodig is. Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is. zijn bijvoorbeeld:
 

  • Opschuren en schilderen in dezelfde kleur
  • Vervangen kapotte ruiten of dakpannen door hetzelfde type glas of dakpan
  • Opstoppen van rieten daken
  • Plaatselijk herstellen van kozijnen, ramen, deuren en pleisterwerk