aankooptips

Expertise

AANKOOPTIPS MONUMENT

Wanneer je, je goed verdiept in de mogelijkheden van een pand met een monumentale status kom je niet voor verrassingen te staan. Bovendien kan je op basis van deze kennis maximaal gebruik maken van beschikbare regelingen. Op de site van restauratiefonds.nl en op monumenten.nl vindt u ook meer informatie. Op deze pagina geven we enkele tips.

aan de slag

Tips bij aankoop van een bijzonder object

1. Weet om welk type monument het gaat
Voor rijksmonumenten gelden ander regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten. U kunt in het monumentenregister controleren of het pand een rijksmonument is. Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden. Deze lijsten zijn vaak digitaal en lokaal te raadplegen.

Voor rijksmonumenten gelden andere regelingen en voorwaarden dan voor gemeentelijke- en andere monumenten. U kunt in het monumentenregister controleren of het pand een rijksmonument is. 

Gemeentelijke en provinciale monumenten worden vastgelegd door lokale overheden. Deze lijsten zijn vaak digitaal en lokaal te raadplegen. U kunt van de overheid financiële ondersteuning krijgen voor het onderhoud van uw monument. Dit kan een subsidie of lening zijn. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van het soort monument.

 

2a. Rijksmonument: subsidieregelingen rijksmonumenten, woonfunctie
De fiscale aftrek is enkele jaren geleden vervangen door een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie. De regeling staat open voor alle particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. De subsidieregeling stelt geen maximum aan de onderhoudskosten waarvoor de eigenaar subsidie kan aanvragen. Ook de werkzaamheden op het voorkomen van verval of het voorkomen van vervolgschade zijn subsidiabel. Denk daarbij aan:

 • schilderwerk;
 • herstel van voegen;
 • repareren of vervangen van goten en afvoeren;
 • vervangen van kapotte dakpannen;
 • herstel van scheuren in het buitenpleisterwerk.

De kosten voor de arbeidsuren van de eigenaar of de vrijwilliger zijn niet subsidiabel. Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag.

2b. Subsidieregeling rijksmonumenten, geen woonhuis (Sim)
Vanwege Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. 

De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2022 bedraagt het subsidiepercentage 40% voor eigenaren die hun rijksmonument bedrijfsmatig gebruiken. Voor overige eigenaren en Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM) blijft het subsidiepercentage 60%. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE‚Äč na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. 

Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

 

3. Is er restauratie of groot onderhoud nodig?
Voor restauratie en (groot) onderhoud zijn er aantrekkelijke regelingen (hypotheken) beschikbaar bij het Restauratiefonds, zoals de Restauratiefonds-hypotheek en de Monumentenhypotheek. Deze regelingen zijn alleen via het Restauratiefonds verkrijgbaar. Reguliere aankoopfinancieringen kunt u bij elke bank afsluiten.

 

4. Energielabel
Het energielabel is bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument niet verplicht: deze zijn vrijgesteld. Vaak willen eigenaren toch investeren in verduurzaming. In een monument zijn niet alle maatregelen mogelijk, maar als er rekening wordt gehouden met de monumentale waarden kan er nog steeds veel. Kijk ook eens op monumenten.nl voor meer informatie.

wat kan en mag er allemaal?

5. Waar moet ik zijn?
Over monumenten is veel informatie te vinden, maar waar te beginnen? De gratis Restauratiewijzer is speciaal ontwikkeld voor (toekomstige) monumenteigenaren met een restauratiebehoefte. Je kan onder andere gebruikmaken van een uitgebreid stappenplan, handige checklists, informatie en deskundige hulp.

 • Wil je liever een website bezoeken dan is monumenten.nl een mooi vertrekpunt
 • Overweeg je de aanschaf van een rijksmonument? Dan is de gratis gids Monumentaal wonen een handig document om jouw reis door de monumentenwereld te beginnen.

6. "Er mag niets met een monument" is een mythe
“Er mag geen spijker in de muur” is een mythe. Dit beeld is een vrij wijdverspreid fenomeen, maar met een monument is meer mogelijk dan iedereen vaak denkt.

Zeker wanneer je het pand en de monumentale waarden met respect behandeld. Meer over de rechten en plichten van een monumenteigenaar lees je in de informatieve gids ‘Monumentaal wonen’. Je kan deze gids gratis aanvragen via de website van monumenten.nl

Heeft u wijzigingsplannen met het monument of bent u van plan werkzaamheden uit te voeren of wilt u het Rijksmonument opknappen? Voor monumenten is er al snel een omgevingsvergunning nodig. De gemeente beoordeelt en verstrekt de omgevingsvergunning.

Het toezicht op de uitvoering en handhaving behoort ook tot haar taken bij zowel Rijks- als gemeentelijke monumenten. Het doel hiervan is het bewaken van hetgeen een monument zo bijzonder maakt; de monumentale waarden.

 

7. Betrek de gemeente bij de plannenmakerij
Je doet er dan ook verstandig aan om de gemeente in een vroeg stadium bij de plannenmakerij te betrekken. De gemeente kan zo in een vroeg stadium meedenken en dat vergroot de haalbaarheid van de vergunningsaanvraag.

Vergunningsvrij zijn kleine en reguliere onderhouds-werkzaamheden waarbij de materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet anders worden. Deze kunnen zonder vergunning uitgevoerd worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde waarvoor geen hak- en breekwerk in het casco nodig is. Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is zijn bijvoorbeeld:

 • Opschuren en schilderen in dezelfde kleur
 • Vervangen kapotte ruiten of dakpannen door hetzelfde type glas of dakpan
 • Opstoppen van rieten daken
 • Plaatselijk herstellen van kozijnen, ramen, deuren en pleisterwerk

8. Wegwijzer advies monumentenvergunning
Deze wegwijzer voor gemeenten en omgevingsdiensten geeft informatie over de wettelijke taak van de minister van OCW voor gebouwde of groene rijksmonumenten. Deze taak wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De wegwijzer laat eenvoudig zien wat te doen voor, tijdens en na de aanvraag omgevingsvergunning.

9. Aankoopbegeleiding
Redres de Bouwkunstmakelaar is gespecialiseerd in bijzondere gebouwen en wij kunnen u professioneel begeleiden bij het zoeken naar- en aankopen van een bijzonder object. Wij zorgen voor alle verstandige en noodzakelijke onderzoeken voor uw aankoop en begeleiden voor u de kooptransactie. Zo kunt u uw energie stoppen in het creatieve proces en alvast plannen gaan maken voor wat u met het gebouw gaat doen. Interesse? Neem contact met ons op.

 

Contact

WE HELPEN U GRAAG

Fijn dat je contact hebt opgenomen!

We zorgen ervoor dat je spoedig een reactie van ons ontvangt op:

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of je een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat je hebt ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Persoonlijke gegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms