verduurzaming-erfgoed

Expertise

VERDUURZAMING

Muziek in onze Monumentenoren
Eigenlijk kun je niet duurzamer bezig zijn dan in een monument te wonen; dát is pas recycling. Gelukkig komen wij in onze dagelijkse praktijk steeds vaker verduurzaamde monumenten tegen; bijzondere objecten waar een groot aantal verduurzamingsmaatregelen zijn doorgevoerd, zodat het energieverbruik flink kon worden verlaagd. Dat klinkt ons als muziek in de oren!

Aan de slag

VERDUURZAMING VAN MONUMENTEN EN
HISTORISCHE GEBOUWEN ACTUELER DAN OOIT

Energielabel: Consumptie verplicht?

(Rijks)monumenten zijn nog vrijgesteld van een energielabel, maar toch vinden wij het een mooi instrument om inzicht te geven in de duurzaamheid van een object. Daarom is Redres bezig om het gehele monumentenaanbod te voorzien van een energielabel.  

 

Toekomstbestendig maken

Om ons erfgoed door te geven aan volgende generaties, is het aanpassen aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving van het grootste belang. Zeker nu Nederland voor de grote opgave staat om de CO²-uitstoot drastisch te reduceren, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze opgave ligt er ook voor monumenten. Het gaat dan om monumenten met een publieke functie, zoals musea, theaters, poppodia en evenementenlocaties en om monumentale woonhuizen van particulieren. Samen vormen de monumenten in Nederland circa 2% van het totaal aantal gebouwen. Dat lijkt relatief weinig. Toch is het belangrijk dat ook monumenten worden verduurzaamd. Ze bepalen immers in grote mate het karakter van onze dorpen en (binnen-)steden, en daarom willen we ze graag behouden en toekomstbestendig maken.

Vanwege hun hoge leeftijd zijn monumenten op zichzelf (#circulariteit) al duurzaam, maar in gebruik zijn ze dat zeker niet en valt er nog veel winst te behalen, maar dan wel zónder dat deze gebouwen hun cultuurhistorische waarde verliezen. Het energieverbruik kan bijvoorbeeld een stuk zuiniger. Een (rijks)monument verduurzamen vraagt echter om maatwerk. Daarvoor bieden wij, maar ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, advies en kennisontwikkeling voor zowel eigenaren als professionals.


Verduurzamen, maar hoe?

De markt is drastisch veranderd: de huidige economische omstandigheden en de enorm gestegen energieprijzen, ook door de geopolitieke omstandigheden, zorgen ervoor dat grip op het gas- (m³) en elektraverbruik (KwH) essentieel is geworden. Daarom zijn wij actief bezig om ons gehele monumentenaanbod te voorzien van een energielabel, het Verduurzamingslabel®, ook al is dat voor (rijks)monumenten (nog) niet verplicht. Gezien de huidige situatie kunnen we hier eigenlijk niet meer omheen. Wanneer doe je dat dan? Het meest organische moment is tijdens een  restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kan er een integrale balans worden gezocht tussen monumentale waarden, gebruikscomfort, verduurzaming en kostenefficiëntie.


Maatwerk

Bij de verduurzaming van monumenten gaat het - nog meer dan bij reguliere objecten - om maatwerk. De te nemen maatregelen mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de bouwfysische omstandigheden, de constructie, de cultuurhistorische identiteit en uitstraling van het (rijks)monument. Ondanks het noodzakelijke maatwerk, is het ook belangrijk om te zoeken naar standaardisering. Dat vergroot immers de haalbaarheid en betaalbaarheid. 

Daarom werken wij sinds kort samen met de Jobse Groep uit Etten-Leur, een landelijk opererend adviesbureau dat - naast het reguliere energielabel - ook het zogenaamde Verduurzamingslabel® kan vaststellen. Met zo'n Verduurzamingslabel kan een koper beter beoordelen wat er verbeterd en geïnvesteerd zou moeten worden om een monumentaal object van bijvoorbeeld een G-label naar een C, B of A-label te krijgen.

 

redres. verduurzamingslabel ®

Hoe gaat dit in zijn werk? Jobse Groep maakt een scan waarbij het reguliere energielabel vastgesteld, en aansluitend wordt daar het  Verduurzamingslabel aan gekoppeld. Vraag hier uw energie-/ Verduurzamingslabel® aan en krijg inzicht hoe u uw monument kan verduurzamen.

Advies

Dit Verduuzamingslabel is een advies over hoe het object kan worden verduurzaamd, inclusief een scenario hoe de woning van bijvoorbeeld G-label naar een A-label kan worden gebracht, met welke investering dat gepaard zal gaan en wat de te verwachten terugverdientijd is. Hierbij wordt gekeken naar de effectiefste en efficiëntste verduurzamingsoplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met de monumentale status van het object.

Het aan- of verkoopmoment is dat dus een perfect moment voor een dergelijke scan; de pauzeknop wordt dan even ingedrukt. Het Verduurzamingslabel® is een goede leidraad voor de potentiële nieuwe eigenaar om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

 

Financiering verduurzaming

Het verduurzamen van een monument vraagt kennis van monumenten én verduurzamen. Dat is precies wat wij in huis hebben; we kennen de weg in Vergunningenland voor wat betreft monumenten, verduurzamingsmogelijkheden, maar ook bijvoorbeeld bij subsidies en financieringen kunnen we u bijstaan.

 

Deskundige ondersteuning

Professioneel advies is cruciaal bij het verduurzamen van monumenten. Een effectieve eerste stap is het aanvragen van een Verduurzamingslabel®, zoals Redres de Bouwkunstmakelaar in samenwerking met de Jobse Groep aanbiedt. Dit label geeft uitgebreid advies over de verduurzaming van historische panden, inclusief kosten en terugverdientijd. Vervolgens kan een DuMo-adviseur worden geraadpleegd voor gedetailleerd duurzaamheidsadvies. Financiële ondersteuning voor advies van een DuMo-adviseur kan gedeeltelijk worden verkregen via het Nationaal Restauratiefonds Ontzorgingsprogramma. Daarnaast bied de Routekaart Verduurzaming Monumenten, ontwikkeld door onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenzorg en meer, stapsgewijze begeleiding en inspiratie voor eigenaren bij het volledige verduurzamingsproces.

 

ISDE Subsidie Monumenten

Financiële ondersteuning kan doorslaggevend zijn voor verduurzamingsprojecten. De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is beschikbaar voor zakelijke en particuliere monumenten. Het DUMAVA-programma geldt voor maatschappelijk vastgoed. Subsidies kunnen worden gebruikt voor diverse maatregelen, waaronder isolatie, warmtepompen en zonneboilers. Naast subsidies zijn er laagrentende leningen, zoals de Duurzame Monumenten-lening. Een gedetailleerd stappenplan voor financieringsmogelijkheden is beschikbaar.

 

Stappenplan voor effectieve verduurzaming

Een goed doordacht plan is essentieel voor kostenefficiënte verduurzaming. Het stappenplan omvat het beoordelen van de staat van het monument, contact opnemen met de gemeente, financieringsmogelijkheden onderzoeken, een ontwerpfase doorlopen, vergunningen aanvragen en de uiteindelijke uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. Voor meer informatie hebben we een blog over de Verduurzaming van Erfgoed.

 

Kortom

Als je overweegt een monument te kopen of al trots eigenaar bent, sta je aan het begin van een bijzonder en eeuwenoud proces van erfgoedoverdracht, waarbij je deel uitmaakt van een speciale traditie in erfgoedbehoud. Bij Redres zijn we ons bewust van zowel de uitdagingen als de kansen die het verduurzamen van een monument met zich meebrengt. Het gaat niet alleen om het behoud van onze culturele geschiedenis, maar ook om het creëren van een duurzame toekomst.

Wij staan klaar om jou te adviseren en te inspireren in dit belangrijke proces. Onze expertise in monumentaal erfgoed, gecombineerd met ons unieke netwerk, stelt ons in staat om zowel kopers als verkopers te ondersteunen bij elke stap. Samen met andere liefhebbers en onze gemeenschap van monumenteigenaren werken we aan het koesteren van ons erfgoed voor toekomstige generaties, en bouwen we samen aan een groenere en rijkere toekomst.

Bekijk de infographic zonnepanelen op erfgoed

Contact

 WE HELPEN U GRAAG

Fijn dat je contact hebt opgenomen!

We zorgen ervoor dat je spoedig een reactie van ons ontvangt op:

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of je een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat je hebt ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Persoonlijke gegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms