verduurzaming-erfgoed

Expertise

VERDUURZAMING

Monumentenbehoud en verduurzaming lijken op het eerste gezicht lastig te combineren maar is het actueler dan ooit. Gelukkig komen wij in onze dagelijkse praktijk steeds vaker bijzondere objecten waar een groot aantal verduurzamingsmaatregelen zijn doorgevoerd waardoor vaak goede milieuwinst en energiebesparing is bereikt. Verduurzamingsmaatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens restauratie of onderhoudsbeurt. Dan kan een integrale balans worden gezocht van monumentale waarden, gebruikscomfort, verduurzaming en kostenefficiency.

Aan de slag

VERDUURZAMING VAN MONUMENTEN
EN HISTORISCHE GEBOUWEN

Om ons erfgoed door te geven aan volgende generaties, is aanpassing aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving een absolute noodzaak. Zeker nu Nederland voor de grote opgave staat om de CO₂-uitstoot drastisch te reduceren en hiermee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze opgave geldt ook voor monumenten.

Toekomstbestendig maken
Het gaat dan om monumenten met een publieke functie, zoals musea, theaters, poppodia en evenementenlocaties en om monumentale woonhuizen van particulieren.

Samen vormen de monumenten in Nederland circa 2% van het totaal aantal gebouwen. Dat lijkt relatief weinig. Toch is het belangrijk dat ook monumenten worden verduurzaamd. Ze bepalen immers in grote mate het karakter van onze dorpen en (binnen-)steden, en daarom willen we ze graag behouden en toekomstbestendig maken.

Maatwerk
Vanwege hun hoge leeftijd zijn monumenten op zichzelf (vanuit circulariteit) al duurzaam, maar in gebruik zijn ze dat zeker niet en valt er nog veel winst te behalen, maar dan wel zónder dat deze gebouwen hun cultuurhistorische waarde verliezen. Het energieverbruik kan bijvoorbeeld een stuk zuiniger. Een (rijks)monument verduurzamen vraagt om maatwerk. Daarvoor biedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed advies en kennisontwikkeling voor zowel eigenaren als professionals.

 

Zelf stroom opwekken met zonnepanelen of windenergie? Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Ook wanneer dit op eigen dak of terrein niet kan, zijn er duurzame oplossingen. Zoals aansluiting bij een energiecoöperatie of gebruikmaken van groene energie. Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van duurzame elektriciteit:

Zonnepanelen op eigen dak of terrein
Zonnepanelen voor eigen gebruik zijn mogelijk als de panelen niet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte en ze volledig zwart van kleur zijn. Is het niet mogelijk om de panelen uit het zicht te plaatsen? Denk dan aan zonnepanelen op eigen erf, zoals bij een landgoed. In sommige situaties zijn zonnepanelen in het zicht ook mogelijk, mits het niet anders kan, er een zorgvuldig afgewogen ontwerp is opgesteld, de kleur is aangepast aan het dak, en de cultuurhistorische waarden niet worden verstoord.

Zonnepanelen op een ander dak
Is opwekking op eigen dak of terrein geen optie? Dan zijn er vaak mogelijkheden om via een energiecoöperatie gebruik te maken van elektriciteit die in de buurt wordt opgewekt.

Duurzaam energiecontract
Elektriciteit duurzaam inkopen is altijd de makkelijkste manier om bij te dragen aan een duurzamer klimaat, maar levert niet direct een financieel voordeel op.

Deze infographic toont een overzicht van de mogelijkheden met zonnepanelen en is gebaseerd op de nieuwe advieslijn voor zonnepanelen op rijksmonumenten

Bekijk de infographic zonnepanelen op erfgoed

Contact

 WE HELPEN U GRAAG

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Persoonlijke gegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms