erfgoed-erfgoedstijlen

Expertise

BOUWKUNST STIJLEN

Wij houden van unieke gebouwen, bijzondere architectuur, moderne gebouwen (rijks)monumenten, groot, klein, vervallen of gerestaureerd. Ons unieke concept als erfgoedmakelaar, monumentenmakelaar en bouwkunstmakelaar speelt duidelijk in op een specifieke doelgroep in de markt. Maar welke stijlen komen nu het meest voor en wat zijn de kenmerken van bepaalde stromingen? Daarover vertellen we u graag meer. 

Aan de slag

INDUSTRIEEL ERFGOED

Verweesde parels
Industrieel Erfgoed is bijzonder erfgoed omdat het veelal gebouwen en gebouwencomplexen betreft die gebouwd zijn ten behoeve van een productieproces. Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn tal van deze gebouwen buiten gebruik geraakt en ontheven van hun functie. Door de leegstand geraken deze industriële verweesde parels – of mammoeten - vaak in verval en worden daardoor bedreigd met sloop.

Gelukkig is er in Nederland enorm veel Industrieel Erfgoed dat inmiddels al herbestemd is. Maar zoekt u toch nog een gymzaal, een watertoren of een fabriek, dan is Redres de grootste aanbieder van dergelijke prachtige objecten. We hebben een map vol rauwe gebouwen om verliefd op te worden! 

bekijk ons industrieel erfgoed aanbod

“Deze culturele uitingen worden anno nu nog steeds in hun voortbestaan bedreigd wanneer zij van hun oorspronkelijke functie 'ontheven' zijn. Het gaat hier vaak om sporen uit een andere tijd die door hun eenmaligheid het behouden waard zijn omdat zij een goed beeld geven van hoe men de dingen vroeger aanpakte. Maar ook omdat het vaak gebouwen zijn van bijzondere kwaliteit zoals die nu niet meer gemaakt kan worden.“

RELIGIEUS ERFGOED

Teruglopend kerkbezoek
In Nederland staan vele kerken en kloosters. Door een teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk. Zo wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de gebouwen te bekostigen. Voor kloosters geldt ook dat het aantal actieve religieuzen drastisch afneemt. Gevolg hiervan is dat een grote groep monumentale kerken, kloosters en pastoriëen voor de eredienst gesloten wordt, wordt herbestemd of dat soms zelfs sloop dreigt.

Positieve geluiden
Maar gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Toch is het draagvlak voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is er, ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet en geldt zowel jong als oud. Zo ontstaan nieuwe geloofsgemeenschappen en groeit de aandacht voor het belang van de kerkgebouwen, met hun vaak prachtige interieurs en verhalen. Het sluiten van kerkgebouwen voor de oorspronkelijke functie betekent niet per definitie het verlies van het gebouw.

Nederland koestert haar kerken en kloosters in toenemende mate. Inmiddels kennen we een lange traditie, waarin zorgvuldige en liefdevolle oplossingen worden gevonden voor meervoudig gebruik en hergebruik.

Redres bemiddelt al jaren bij de verkoop van religieus erfgoed.

Bekijk ons Religieus Erfgoed Aanbod

BEDRIJFSMATIG ERFGOED

Werkplekken met een ziel
Altijd al gedroomd van een landgoed, kasteel, kerk, watertoren, fabriek, loods, school of ander monument om er te  werken? Een gebouw met historie, fraaie details, rauwe ruimtes, hoge plafonds, en een bijzondere (industriële) uitstraling? Redres de Bouwkunstmakelaar is gespecialiseerd in Rijksmonumenten, cultureel erfgoed, bijzonder erfgoed, vintage vastgoed, maatschappelijk vastgoed en spraakmakende pareltjes uit lang vervlogen tijden.

Winkels in kerken, kantoren in oude fabrieken, wonen in watertorens of pakhuizen en restaurants in molens. Deze vormen van bouw komen we steeds vaker tegen. Hergebruik is ‘in’. Onderhouden en goed gebruikt erfgoed vormt een positieve bijdrage voor een aangename woon- en werkomgeving.

Monument als trekpleister
Behoud en respect voor industrieel erfgoed werkt identiteit bevestigend, het geeft sfeer, zowel aan de omgeving als aan de nieuwe functie van het monument. Monumentale kantoren zijn in trek, met name bij notarissen, advocaten, reclamebureaus en architectenbureaus. Al deze organisaties zijn op zoek naar een eigen identiteit en daarbij hoort een specifieke uitstraling voor hun kantoor. En monumenten kunnen hen dat soms bieden. Het monument dient dan als extra trekpleister voor de nieuwe functie, en geeft extra allure aan de nieuwe bestemming. Bovendien blijft het historische beeld met zijn geschiedenis bewaard. Immers: leegstand is achteruitgang!

Een monument levert een bijdrage aan de omgeving: geschiedenisfeiten van een dorp of stad kunnen hier aan worden afgelezen en geven een belangrijke meerwaarde aan de gebouwde omgeving. Industriële panden en pakhuizen verwijzen naar de belangrijke economische functies die ze hebben (gehad). Het gebruik van ruimte wordt een consumptiegoed en onderhevig aan marketing. Citybranding is hiermee een kernbegrip geworden in de hedendaagse stadsontwikkeling.

Erfgoed als bedrijfsidentiteit
Veel bedrijven zijn op zoek naar een bijzondere identiteit en zoeken identiteit op hun werkplek. Niet alleen de kantoorruimte maar ook het gebouw zelf kan monumentaal zijn door de bouwstijl- of de materialisatie waardoor er een bijzondere sfeer ontstaat die bijdraagt aan de bedrijfsidentiteit.

Redres is gespecialiseerd in de vraag- en aanbod bijzondere gebouwen en wij geven regelmatig advies over de herbestemmingsmogelijkheden van bijzondere objecten. Ook hebben wij de afgelopen jaren diverse bedrijven geadviseerd in het vinden van passende onderscheidende huisvesting, veelal in monumentale objecten. 

Bekijk ons bedrijfsmatig (BOG) aanbod

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Maatschappelijk vastgoed is de term voor een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch. Maatschappelijk vastgoed is een jong begrip dat op gekomen is met een toenemende belangstelling voor een beter gebruik van accommodaties. Het is ingegeven door streven naar intensief ruimtegebruik en meer kruisbestuiving in de dienstverlening aan burgers.

Gemeentelijk vastgoed: van gemeentehuizen tot scholen
Nieuwe maatschappelijke voorzieningen in buurten en wijken worden nauwelijks meer solitair gerealiseerd. Er is bijna altijd sprake van een combinatie van functies. Voorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn: scholen, culturele centra, theaters, opvangtehuizen, gezondheidscentra, buurthuizen, sportaccommodaties en dergelijke. Redres bemiddelt ook in maatschappelijk vastgoed.

bekijk ons Maatschappelijk Vastgoed Aanbod

VINTAGE VASTGOED

Vintage Vastgoed is de resultante van een halve eeuw bouwen. Vintage huizen of “sixties- en seventieshuizen” hebben de toekomst. Ze zijn vaak ruimer en speelser qua opzet en hebben vaak een veel meer uitgesproken karakter dan de woningen die anno nu nieuw gebouwd worden.

Erfgoed met potentie: vintage vastgoed en parels uit de seventies
Over een paar jaar zal het aanbod aan seventieshuizen flink toenemen. De huidige - veelal eerste bewoners - zullen vanwege de leeftijd, ouderdom of overlijden graag kleiner gaan wonen en wordt het aanbod van deze veelal prachtige huizen, drive-ins en bungalows groter. Het zijn ook huizen die soms nog heel origineel zijn en daardoor bijzonder.

Te vaak wordt de bungalow als bouwkavel aangeboden. Eeuwig zonde! Kijk daarom op onze pagina over erfgoed en nalatenschappen. Gelukkig krijgen wij regelmatig bijzonder vintage huizen in onze portefeuille.

Bekijk ons Vintage Aanbod

LANDELIJK GELEGEN BUITENKANSJES

Soms heb je bijzondere objecten die landelijk gelegen zijn. Buiten de bebouwde kom, vlakbij - of middenin - de natuur. Dat zijn vaak pareltjes die bijna niet te vinden zijn. Bij (ver)koop verdienen deze een eigen aanpak. Bij Redres staat het object in zijn natuurlijke omgeving centraal. 

Boeren en buienlui
Boerderijen zijn belangrijk voor het Nederlandse cultuurlandschap. Samen met kerken behoren ze tot het oudste erfgoed van Nederland. Historische boerderijen en alle bijbehorende elementen worden ook wel agrarisch erfgoed genoemd. Een boerderij is een agrarisch bouwwerk met meerdere functies. In een boerderij wonen mensen, staat vee, wordt gewerkt en worden spullen opgeslagen. Een boerderij bestaat niet alleen uit een hoofdgebouw, maar ook uit bijvoorbeeld stallen, schuren en bakhuisjes.

Boerderijen zijn van oudsher misschien wel de meest herbestemde bouwwerken van Nederland. Door de schaalvergroting verdwijnen de kleine boeren en blijven alleen de moderne bedrijven over. Gelukkig zijn boerderijen geschikt om er te wonen of te wonen en werken.

Bekijk ons Landelijk Gelegen Aanbod

ARCHITECTUUR EN DESIGN

Designklassiekers
Bijzondere architectuur, bekende ontwerpen. Wij houden ervan! Designklassiekers, maar ook ontwerpen van bekende en minder bekende Nederlandse architecten. Van Dudok tot Duiker en van Rietveld tot Koolhaas. Elk met een eigen visie, elk met een eigen verhaal. Allemaal gebouwd als moderne uiting van dát moment en allemaal onderhevig aan modegrillen. En iedereen vindt wat van een gebouw. Mooi, lelijk, gek of beeldschoon.

Elke periode kent zijn eigen dynamiek en eigen bouwkunst en zijn eigen liefhebbers. Bijzonder ontworpen huizen van nu zijn soms de monumenten van de toekomst. 

Bekijk ons Architectuur Aanbod

“Redres de Erfgoedexpert is veel meer dan alleen een erfgoedmakelaar. Architectuur is van alle tijden. Wij zijn dé bouwkunstmakelaar van Nederland. Redres is als een openlucht galerie met bijzonder vastgoed in heel Nederland.“

HERONTWIKKELING

Bij Redres de Bouwkunstmakelaar vindt u de meest unieke herontwikkeling objecten, bouwkavels en beleggingsobjecten te koop. Uw onderneming is uw merk; het draagt uw stempel. Uw vestigingslocatie past naadloos in dat concept. Iedere baksteen, iedere lat verbeeldt uw droom, uw eigen concept. Bij redres begrijpen we dat als geen ander. Regelmatig bieden wij de mooiste beleggingspanden en bouwkavels te koop aan. Ook voor de herontwikkeling van bijzonder vastgoed bent u bij ons aan het juiste adres.

Zoeken naar een nieuwe invulling
Oude gebouwen zijn vaak uitermate geschikt om te transformeren naar een woonfunctie. Binnen het aanbod van redres vindt u unieke objecten die staan te trappelen op die nieuwe invulling. Veelal staan ze op prachtige locaties en beschikken niet zelden over grote metrages vloeroppervlak. 

Een woonbestemming vergroot niet alleen de verkoopbaarheid maar zeker ook de opbrengstwaarde op de korte maar ook lange termijn. Ook zijn objecten met een woonbestemming gemakkelijker te financieren dan objecten met een maatschappelijke bestemming of een bedrijfsmatige bestemming.

Splitsen en wijzigen woonbestemming
Soms zijn objecten te groot voor 1 woning en kan het eenvoudig gesplitst worden in 2 of meer wooneenheden. Redres heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het splitsen of wijzigen van de bestemming naar een andere bestemming die recht doet aan een pand, maar ook aan de verkoopbaarheid ervan. 

Meer kansen
Het erfgoed blijft niet alleen behouden, ook de verkoopbaarheid wordt vergroot. Immers het kan worden opgedeeld in behpbare brokken. Voor de verkoper is het interessant: de opbrengstwaarde wordt op deze manier ook geoptimaliseerd. Zonder twijfel zitten daar panden bij waar ook uw ondernemershart sneller van gaat kloppen, zoals monumentale objecten met originele details en een rijke historie.

Soms zijn de panden al casco gerenoveerd zodat u direct uw plannen kunt gaan uitvoeren. Andere objecten dienen nog te worden gerenoveerd of gerestaureerd; dit biedt een uitgelezen kans om het object aan te passen aan uw eigen creativiteit en gevoel voor design.

Beleggingspanden
Denkt u aan investeren in een beleggingspand? Zie dan ook eens het aanbod van redres. Wij bieden bijzondere objecten aan als beleggingspand. Jarenlange ervaring maakt ons een uitstekende partner om mee te denken over welke elementen een goed beleggingsobject in zich moet hebben. Uiteraard praten we graag met u verder over de mogelijkheden.

Kortom
Bent u benieuwd wat redres voor u kan betekenen op het gebied van het kopen of verkopen van een bouwkavel, beleggings- of herontwikkeling object? Onze specialisten denken graag met u mee

Bekijk ons te ontwikkelen aanbod

Contact

WE HELPEN U GRAAG

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Persoonlijke gegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms