financiering-en-subsidies

Expertise

FINANCIERING & SUBSIDIES

Om te beginnen zijn er financierings-mogelijkheden voor het onderhoud van monumenten. Daarnaast is bij de aankoop hét moment om te gaan verduurzamen. Immers deze maatregelen zijn het beste uit te voeren tijdens restauratie of onderhoudsbeurt en kan een integrale balans worden gezocht van monumentale waarden, gebruikscomfort, verduurzaming, financierbaarheid en kostenefficiency. Er zijn verder geen financieringen of subsidie regelingen voor de aankoop van een monumentaal pand. Wij zetten de mogelijkheden voor u op de rij.

Aan de slag

REGELINGEN VOOR RESTAURATIE EN ONDERHOUD VAN RIJKSMONUMENTEN

Voor oude panden die zijn opgenomen in het rijksmonumentenregister zijn er vanuit rijksregelingen tegemoetkomingen mogelijk in de vorm van subsidies. Het zijn rijksregelingen voor de kosten die bijdragen aan de instandhouding van de  monumentale onderdelen van een rijksmonument. Zowel het Nationaal Restauratiefonds (leningen tegen lage rente) als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (subsidies) voeren de rijksregelingen uit. Informeer welke regeling voor u het aantrekkelijkst is.

Bekijk Woonhuisregeling infographic

REGELINGEN VOOR RESTAURATIE EN ONDERHOUD
VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Voor panden met de status van gemeentelijk monument of provinciaal monument (Noord-Holland en Drenthe) is het de moeite waard bij de gemeente of provincie na te gaan of er lokale of regionale subsidiemogelijkheden zijn.

OUDE PANDEN HERBESTEMMEN

Eigenaren maar ook belanghebbenden van bouwwerken waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is kunnen subsidie voor herbestemming aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek en voor noodmaatregelen ter bescherming van weersinvloeden, instorting en verzakking. De regeling is bestemd voor:

  • Rijksmonumenten
  • Provinciale monumenten
  • Gemeentelijke monumenten
  • Gebouwen zonder monumentenstatus
  • Gebouwen, ook woonhuizen, die onderdeel uitmaken  van monumenten of een complex

NIEUWE FUNCTIE VOOR KERKEN

Kerkbesturen kunnen voor het financieren van de kosten die gemaakt worden om de gebruiksmogelijkheden van de kerk te verruimen subsidie aanvragen. Het doel is om extra inkomsten te genereren. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van  extra toiletten en een pantry om concerten te mogelijk te maken. De Kerken Nevenfunctie-Lening kan ook ingezet worden voor duurzaamheidsmaatregelen of de financiering van herbestemmingskosten. De regeling is alleen bestemd voor Rijksmonumentale kerken.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR ISOLATIE EN
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Het Nationaal Restauratiefonds heeft  verschillende duurzame monumentenleningen. De regeling is bestemd voor:

  • Rijksmonumenten
  • Gemeentelijke monumenten

Op de site Duurzaam Erfgoed bundelen organisaties uit de monumentensector hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten. De Routekaart bevat de gezamenlijke strategie om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO2-reductie.

De site Milieucentraal.nl geeft in samenwerking met de rijksoverheid een overzicht van landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidiemogelijkheden voor isolatie en energiebesparende maatregelen.

Contact

 WE HELPEN U GRAAG

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Persoonlijke gegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms