LANDGOED 'DE KIP'

TOLSTRAAT 2 HUMMELO – LANDGOED DE KIP

Het betere buitenleven op Landgoed De Kip
Da's donders mooi man, ik kriege kippevel
de groezels trekt mien over de rug
dat vin 'k zo mooi man, mien gevuul kump terug
Jij zit weer lekker in oew vel

- Normaal -

Landgoed De Kip in Hummelo is een heerlijke plek, midden in het Achterhoekse coulisselandschap. De lange oprit wordt geflankeerd door bomen en leidt naar een schitterende, historische hoeve met vrolijk gekleurde luiken, die aangeven dat het deel uitmaakt van Landgoed Enghuizen. Hoewel het aangezicht mid-19e-eeuws is, is het hart van de hoeve waarschijnlijk al veel ouder; vroeg 18e of zelfs 17e-eeuws wordt vermoed. Dat komt omdat deze plek op een oude oeverwal ligt; stevige zandgrond met vruchtbare weidegronden eromheen. Al in de vroege ijzertijd was dit een ideale woonplek, en dat is het nog steeds.

De hoeve kreeg in de 19e eeuw haar karakteristieke en bijzonder innemende voorkomen; de toenmalige eigenaar, Baron Van Heeckeren van Enghuizen, had zijn strepen verdiend op het slagveld aan de zijde van de Pruisen en Napoleon, en al die ervaringen nam hij mee en liet hij reflecteren in de gebouwen op zijn landgoed. Hij gaf zelfs een aantal van de boerderijen op zijn landgoed Enghuizen - dat hij erfde in 1831 - de namen van de plaatsen die hij had aangedaan tijdens zijn veldtocht naar Rusland met de Grand Armée. Onder de invloed van de Franse mode – het was de tijd van de Empire -, kreeg De Kip de prachtige rondbogen in de gevel en de elliptische raampjes op de verdieping. Een dergelijk persoonlijk signatuur is iets om te koesteren; de Baron hield veel van zijn landgoederen want hij investeerde er kapitalen in, maar liet dat ook blijken door middel van dit soort zeer persoonlijke toevoegingen. Anno nu is Hoeve De Kip een relict uit andere tijden. Het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. De plek is magistraal, de mogelijkheden eindeloos. Het geheel is gerangschikt onder de Natuurschoonwet van 1928 en biedt interessante fiscale voordelen. Daarom is Landgoed “De Kip” onvergelijkbaar en enig in haar soort.


HUMMELO EN DE ACHTERHOEK
Hummelo is vandaag de dag een snoezig plaatsje in de Achterhoek. Vergroeid met Laag-Keppel en bezaaid met monumentale bouwsels. En, natuurlijk de bakermat van Neerlands trots, de rockband Normaal. Die hebben, zoals het refrein bovengenoemd laat blijken, een diepgewortelde liefde voor hun omgeving. De Achterhoek is zo veelzijdig en mooi, daar krijgen ze kippenvel van. Het is er groen en afwisselend want alles is er; water, bos, heide, vlaktes en heuvels. Het is dan ook een waar vakantieparadijs, met wandel- en fietspaden en 101 bezienswaardigheden in de buurt. Hummelo ligt beslist niet afgezonderd; in de nabijheid van steden als Doetinchem, Zutphen en Arnhem zijn alle denkbare voorzieningen binnen een halfuur te bereiken. En toch bent u hier zo vrij als een vogel.


HET NIEUWE HOOFDSTUK
Deze Hoeve De Kip treft u aan “dans son jus” en is een prachtig restauratieproject. Het betreft een Rijksmonument in een landgoedzone, dus er zijn een aantal spelregels. Er ligt zelfs al een zeer innovatief plan klaar om de boerderij als huis samen te laten gaan met een retraitecentrum. Het prachtige ontwerp is gemaakt door architectenbureau SEC, wat garant staat voor kwalitatief en hedendaags design. Het gaat daarbij onder meer om een spectaculair, halfrond tussenlid in de vorm van een “swoosh” dat het hoofdgebouw en de belendende schuur aan elkaar verbindt. Hierdoor wordt er maximaal gebruik gemaakt van het schitterende uitzicht, terwijl er op de structuren zo min mogelijk wordt ingegrepen. Dit plan vindt u tevens in de presentatie en de bijlagen dat u kunt opvragen via het move.nl account dat wij u op verzoek kunnen toesturen.


DE TOUR
Deze fraaie hallenhuisboerderij is tot recente datum in bedrijf geweest en ademt nog de sfeer van tweehonderd jaar landleven. Het heeft aan de voorzijde het woonhuis en aan de achterzijde de deel, de stal waar de koeien stonden. De entree is even a-typisch als de boerderij zelf, want die zit aan de voorkant. In dit gebied vinden we eigenlijk altijd de formele voordeur in de gevel, maar die werd dan nauwelijks gebruikt. Die deur was echt alleen voor de bijzondere aangelegenheden; vaak was dat twee keer in een boerenleven: met het huwelijk en met de uitvaart. In de Achterhoek gebruikt men de achterdeur en dat geeft meteen de aard van dit gebied weer: “de deur is altied los en de koffie is net gezet, dus schuif gezellig aan”.


ENTREE
De hoofdentree bevindt zich dus aan de voorkant, maar aan de rechterzijde vinden we de dagelijkse entree, in de keuken. Klompen uit en lekker bij de kachel neerploffen. Aan de voorkant de herenkamer, dat was de nette zitkamer voor de zondag. Een grote centrale schouw voor een behaaglijk vuurtje, een inbouwkast en deur naar de hal. De plafonds zijn verrassend hoog, wat het huis een voornaam gevoel geeft maar zo konden ook de unieke ramen ten voeten uit worden getoond. Ook de balkenplafonds zijn prachtig en ze verheugen zich op een lik verf. De kamer aan de linkerzijde heeft – evenals de eetkamer - de 18e-eeuwse plafondhoogte, maar hier is een deel uitgezaagd om het raam in zijn geheel te tonen. Zo zit het huis vol grappige details. Aan de rechterzijde van de gang de eetkamer en keuken. Aansluitend een douche en WC en een inbouwkast, en toegang tot de deel. In de deel vinden we de oude stallen, alsof de koeien uit logeren zijn; alles is er nog, de drink- en voerbakken, de mestopvang, de oude hildes en de deeldeuren.


VERDIEPING
Vanuit de gang de trap naar de verdieping en de bijkeuken. Boven thans een overloop met wastafeltje en een grote slaapkamer –dat waren er ooit twee-, met een prachtige dakkapel.


BUITENRUIMTE
Naast de boerderij een fraaie schuur voor het jongvee, nog geheel onaangeroerd. Dit is de perfecte plek voor een atelier, werkplaats, een kantoor of een paardenstal. Ook is er is een grote wagenschuur voor trekkers) en auto’s. Het algehele perceel van De Kip bestrijkt 9.475 m2 en het eigendom is belast met erfpacht en opstal.


ERFPACHT
Tolstraat 2 in Hummelo bevindt zich op erfpachtgrond. De erfpachtcanon bedraagt circa € 6.840,- per jaar en wordt tweejaarlijks (vanaf 2021) geïndexeerd. Het contract loopt tot 6 juni 2049 maar kan bij verkoop opnieuw worden vastgesteld voor een periode van 30 jaar. Wij vertellen je hier graag meer over:

Drie Voordelen van Erfpacht

Voordeel 1. Lagere Aankoopprijs: Financiële flexibiliteit en beperkter risico
Erfpacht maakt de initiële aankoopprijs doorgaans lager omdat de volledige waarde van de grond niet direct betaald hoeft te worden, waardoor de aankoopprijs aantrekkelijker wordt en met name toegankelijker wordt voor een bredere doelgroep. En door de grond in erfpacht te nemen in plaats van te kopen, blijven de kosten lager, wat ook meer financiële ruimte biedt, vooral handig voor investeerders. Erfpacht maakt wonen of zakelijk actief zijn op aantrekkelijke locaties mogelijk zonder de volledige waarde van de grond te hoeven financieren. Omdat de grond niet wordt gekocht, loopt de erfpachter geen direct risico op waardevermindering van de grond, zowel op dit moment als in de toekomst. Bovendien: erfpacht vormt een naadloze en passende combinatie zeker met de status van een NSW-landgoed, vergelijkbaar met peper en zout of eb en vloed.

Voordeel 2. Gunstige Locatie: Serene rust gegarandeerd
Het omliggende Landgoed garandeert niet alleen nu, maar ook in de toekomst, een omgeving zonder zonneweides, elektriciteitstracés, zendmasten en nieuwe woonwijken. Door voor erfpacht te kiezen, verwerft een toekomstige pachter als het ware een abonnement op een stuk grond waar de tijd stil lijkt te staan, en tegelijkertijd kan genieten van een sereen rustgevende omgeving die blijft zoals deze nu is.

Voordeel 3. Fiscaliteit en Aftrekbaarheid: interessante fiscale mogelijkheden
In Nederland is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de canon (de vergoeding voor het gebruik van de grond bij erfpacht) af te trekken voor belastingdoeleinden. Vooral voor zakelijke erfpacht, wanneer deze wordt ingezet voor bedrijfsactiviteiten, kan een deel van de canon aftrekbaar zijn als bedrijfskosten.

De boerderij, met name de royale deel, biedt uitstekende faciliteiten voor bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen en soortgelijke bijeenkomsten. Door een deel van de boerderij zakelijk te verhuren, kunnen de jaarlijkse kosten van de erfpachtcanon worden gecompenseerd met de ontvangen huurinkomsten. Bovendien is – onder voorwaarden - 50% van de canon opnieuw aftrekbaar, wat kan worden gebruikt om financieringslasten te verlichten. In essentie kan een slimme ondernemer tegen zeer lage kosten genieten van een prachtige plek om vrij te wonen en te werken, waarbij de exploitatiekosten minimaal zijn.


Let op: de erfpacht kan niet eeuwigdurend worden afgekocht.


NATUURSCHOONWET (NSW 1928)
Zoveel historie op één plek, maar haar gebinten kunnen het allemaal dragen. De Kip en de omliggende grond zijn een landgoed onder NSW gerangschikt - een hulpmiddel om landgoederen in stand te houden. Dit houdt onder meer in dat de eigenaar van het landgoed in aanmerking kan komen voor diverse fiscale tegemoetkomingen mits het landgoed in stand gehouden wordt en toereikend wordt beheerd.


VOORDELEN NATUURSCHOONWET
Hieronder treft u vrijblijvend enige informatie aan betreffende de voordelen van een landgoed welke is gerangschikt onder de natuurschoonwet 1928 (hierna: NSW). Het landgoed is onder de NSW gerangschikt. Het betrokken ministerie beschrijft een NSW-landgoed als volgt: “Een landgoed is een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak. Daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen, voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is". De NSW biedt veel maatschappelijke voordelen, de allerbelangrijkste is de instandhouding van vele prachtige buitenplaatsen, landgoederen en natuurgebieden. Dit wordt mede gerealiseerd door de eigenaren van NSW-landgoederen een aantal fiscale voordelen te beiden.

Deze vijf voordelen worden hieronder kort toegelicht.

Voordeel 1: Schenk- en erfbelasting
De faciliteit voor de schenk- en erfbelasting maakt onderscheid tussen opengestelde en niet opengestelde landgoederen. Voor opengestelde landgoederen wordt de waarde waarover de heffing van schenk- en erfbelasting plaatsvindt op € 0 gesteld. Opengestelde landgoederen zijn dus volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Over niet-opengestelde landgoederen wordt schenk- en erfbelasting geheven over de helft van de (relatief lage bestemmings-) waarde. Om deze voordelen definitief te verkrijgen moet het verkregen landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt blijven en gedurende 25 jaar in bezit worden gehouden door de verkrijger(s).

Voordeel 2: Inkomstenbelasting
In de inkomstenbelasting wordt ook rekening gehouden met de NSW. Zo wordt onbebouwde grond 100% vrijgesteld voor de heffing van de inkomstenbelasting in box III. Er hoeft geen inkomstenbelasting betaald te worden over de waarde van onbebouwde grond als deze gerangschikt is onder de NSW. Als de eigen woning gerangschikt is onder de NSW, dan wordt rekening gehouden met een lagere WOZ-waarde, waardoor de belaste inkomsten uit de eigen woning ook lager zullen uitvallen.

Voordeel 3: Vennootschapsbelasting
Als een NSW-landgoed in een B.V. is ingebracht, kan aanspraak worden gemaakt op een volledige vrijstelling voor de vennootschapsbelasting. Om aanspraak op deze vrijstelling te mogen maken, moeten de werkzaamheden van de B.V. echter hoofdzakelijk bestaan uit instandhouding van het landgoed. Ook mogen de overige werkzaamheden van de B.V. niet aangemerkt worden als het drijven van een onderneming.

Voordeel 4: Overdrachtsbelasting
Voor de overdrachtsbelasting geldt een 100% vrijstelling. Een voorwaarde is echter wel dat het landgoed gedurende 25 jaar NSW gerangschikt moet blijven. Wordt er niet aan deze voorwaarde voldaan, wordt de volledige claim alsnog ingevorderd.

Voordeel 5: Wet WOZ
Voor gerangschikte landgoederen zijn speciale regelingen opgenomen in de Wet WOZ. NSW-landgoederen hebben een lagere (bestemmings-) waarde in het economisch verkeer, omdat er een instandhoudingsverplichting gedurende vijfentwintig jaar op rust. Dit wil zeggen dat het landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt moet blijven onder de NSW en de natuur in stand gehouden moet worden. Door deze instandhoudingsplicht wordt een landgoed lager gewaardeerd. Deze lagere waardering voor de Wet WOZ werkt door naar andere belastingen zoals de inkomstenbelasting (zie hiervoor), de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting omdat daarvoor de belasting wordt geheven op basis van de WOZ-waarde.


KORTOM
Trekken bie oe ok de groezels over de rugge? Dat onderschrijven we volledig, want De Kip is een klasse apart. Zulke charme en patina zijn niet na te maken; dat groeit met talrijke jaren. En Hoeve De Kip verdient een nieuw leven, in de handen van liefhebbende, ondernemende pioniers die er een lusthof passend bij de plek willen creëren. Zin om samen te gaan groezelen en kippenvel te krijgen? Bel ons, dan gaan we er samen kijken.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 850.000 k.k.
Status
Beschikbaar
Oplevering
In overleg
Adres
Tolstraat 2
Postcode
6999 DC
Plaats
Hummelo

Bouw

Soort woonhuis
Woonboerderij, Vrijstaande woning
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1820
Onderhoud binnen
Matig
Onderhoud buiten
Matig
Bijzonderheden
Monumentaal pand, Kluswoning

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
ca. 157m²
Perceeloppervlakte
ca. 9.475m²
Oppervlakte woonkamer
ca. 29m²
Overig oppervlakte
ca. 191m²
Inhoud
ca. 1.672m³

Indeling

Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
1
Aantal verdiepingen
2

Buitenruimte

Ligging
Aan bosrand, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Beschutte ligging, Open ligging, Buiten bebouwde kom, In bosrijke omgeving, Landelijk gelegen
Tuin
Tuin rondom
Schuur
Vrijstaand steen

Garage

Soort garage
Vrijstaand steen, Carport
Capaciteit
4
Afmetingen
91m², 567×1600

Ligging & Locatie

[ { "address": "Tolstraat 2", "zipCode": "6999 DC", "city": "Hummelo", "lat": 52.0149914, "lng": 6.2157658, "heading": 0, "pitch": 0 } ]

Omschrijving

Hummelo is vandaag de dag een snoezig plaatsje in de Achterhoek. Vergroeid met Laag-Keppel en bezaaid met monumentale bouwsels. En, natuurlijk de bakermat van Neerlands trots, de rockband Normaal. Die hebben, zoals het refrein bovengenoemd laat blijken, een diepgewortelde liefde voor hun omgeving. De Achterhoek is zo veelzijdig en mooi, daar krijgen ze kippenvel van. Het is er groen en afwisselend want alles is er; water, bos, heide, vlaktes en heuvels. Het is dan ook een waar vakantieparadijs, met wandel- en fietspaden en 101 bezienswaardigheden in de buurt. Hummelo ligt beslist niet afgezonderd; in de nabijheid van steden als Doetinchem, Zutphen en Arnhem zijn alle denkbare voorzieningen binnen een halfuur te bereiken. En toch bent u hier zo vrij als een vogel.

Contact

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij helpen u graag

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Sorry, we kunnen helaas niet met zekerheid vaststellen of je een mens of een geautomatiseerde bot/spammer bent. Hierdoor kunnen we het formulier dat je hebt ingevuld niet verzenden. Probeer het opnieuw of neem direct contact op met de makelaar via e-mail.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

Persoonlijke gegevens

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms
}