OMGEVINGSWET II
09/07 2 minuten

Verhalen

OMGEVINGSWET II

Na jaren van intensieve discussies en voorbereidingen is op 1 januari 2024 eindelijk de Omgevingswet van kracht gegaan. Hoewel deze wet al in 2016 was aangenomen, zorgden uitdagingen bij de ontwikkeling van een digitale infrastructuur voor vergunningaanvragen en onzekerheden over de uitvoerbaarheid voor meerdere uitstelmomenten. De Omgevingswet combineert maar liefst 26 bestaande wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De Erfgoedwet vervangt de Monumentenwet 1988 en is per 1 januari 2024 volledig van kracht. Deze wet regelt alles rondom Nederlands cultureel erfgoed en fungeert als het startpunt voor de bescherming daarvan.

 

Definitie cultureel erfgoed: 

Cultureel erfgoed omvat zowel materiële als immateriële bronnen, variërend van vaststaande objecten zoals gebouwen tot losse objecten zoals schilderijen en kunstcollecties. Deze bronnen weerspiegelen de ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities van de mens.

 

Aanwijzing van monumenten:

- Gemeentelijke monumenten: Moeten voortaan in het omgevingsplan worden opgenomen in plaats van via de erfgoedverordening.
- Overgangsperiode: Totdat alle omgevingsplannen zijn omgebouwd, blijven de bestaande erfgoedverordeningen van kracht.
- Procedure: Eigenaren moeten alert zijn tijdens de omgevingsplanprocedure en gebruik maken van inspraak-, bezwaar- en beroepsmogelijkheden om hun rechten te waarborgen.

 

Vergunningplicht voor werkzaamheden:

- Wijziging: Sinds 1 januari 2024 zijn alle mogelijkheden voor vergunningvrije werkzaamheden aan monumenten afgeschaft.
- Uitzonderingen: Alleen bepaalde werkzaamheden aan niet-monumentale bouwwerken op hetzelfde perceel blijven vergunningvrij.
- Vergunningplicht: Voor alle onderhouds-, bouw- en verbouwingswerkzaamheden in, aan of op monumenten is nu een vergunning vereist.

 

Belangrijkste aandachtspunten:

- Complexiteit van de wetgeving: Er is een aanzienlijke leercurve voor betrokken partijen om de nieuwe regels te begrijpen en toe te passen.
- Integratie van monumentenrecht: Vereist een omschakeling naar omgevingsplannen voor de aanwijzing van monumenten.
- Vergunningplicht: Er is een toename van administratieve lasten door de afschaffing van vergunningvrije werkzaamheden.
- Actieve betrokkenheid: Eigenaren moeten goed opletten tijdens de omgevingsplanprocedures om hun rechten te waarborgen.

 

Deze veranderingen brengen aanzienlijke uitdagingen met zich mee, maar bieden ook een kans om de bescherming van cultureel erfgoed te verbeteren en te moderniseren. Redres staat klaar als expert om alle betrokkenen goed te informeren en te begeleiden bij de nieuwe procedures, zodat we gezamenlijk de waardevolle monumenten in Nederland kunnen behouden.

Bron

Dromen met Redres