WOONHUISSUBSIDIE
18/03 1 minuut

Verhalen

WOONHUISSUBSIDIE

Woonhuissubsidie: financiële steun voor eigenaren van Rijksmonumenten met woonfunctie. Van 1 maart tot 30 april kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie, leden van Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van landgoederen woonhuissubsidie aanvragen. Kosten die in het voorgaande jaar zijn gemaakt, kunnen worden opgenomen in de subsidieaanvraag. Houd er rekening mee dat het indienen van een subsidieaanvraag voor werkzaamheden uit het voorgaande jaar niet meer mogelijk is. De woonhuissubsidie is specifiek gericht op het dekken van instandhoudingskosten voor monumentale onderdelen van het rijksmonument. Belangrijk om te onthouden: de aanvraag verloopt via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In het kort:

Deze subsidie ondersteunt het onderhoud en de restauratie van monumentale delen van rijksmonumenten en biedt steun aan eigenaren van dergelijke monumenten, evenals aan potentiële kopers die via Redres een rijksmonument overwegen. Zie onderstaand de subsidie dekt technisch noodzakelijke werkzaamheden voor sober en doelmatig onderhoud of herstel.

De woonhuissubsidie bedraagt 38% van deze kosten en wordt aangevraagd na afloop van het onderhoudsjaar. Een gedetailleerde factuur met beschrijving van de werkzaamheden is vereist. Voor aanvragen boven €70.000,- is een inspectierapport vooraf verplicht.

Kosten voor verduurzaming, comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie of veranderd gebruik komen niet in aanmerking. Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden.

 

Hieronder een overzicht van subsidiabele kosten:

- Plankosten moeten gemaakt zijn in het kader van het rijksmonument en zijn onderdelen.

- Rapportages moeten inzicht verschaffen in de onderhoudsstaat van het object.

- Bouwplaatsvoorzieningen zijn materieel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden die onder de subsidie vallen.

- Fundering, constructies, gevels, kozijnen, dak, goten, schilderwerk, en installaties hebben specifieke richtlijnen voor wat wel en niet subsidiabel is.

 

Een samenvatting van subsidiabele kosten is beschikbaar in de 'Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie’:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/documenten/publicaties/2019/01/01/samenvatting-leidraad-subsidiabele-instandhoudingskosten

Dromen met Redres